|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ÆRØ

Hf-søfart

Hf-søfart

I løbet af hf-søfarts 3 år har kursisterne afsluttet alle uddannelsens maritime fag samt opnået en hel hf-eksamen.

Hf-søfart retter sig først og fremmest mod en uddannelse som officer i den danske handelsflåde. Efter afsluttet eksamen kan man også læse videre til skibsbygningsingeniør, befragter, mægler, søofficer i marinen eller skibsbygnings-konstruktør. Desuden giver hf-søfart samme muligheder som enhver anden gymnasial uddannelse.

Hos os tilbyder vi følgende linjer:

 

HF-Søfart – Shipping linjen.

  • Forbereder eleven på Shipping-uddannelsen/kontorelev.
  • Giver merit så EUS kan tages på 5 uger efter endt uddannelse.

 

HF-Søfart – Off shore linjen.

  • Forbereder eleven til Off shore-miljøet.
  • Giver merit inden for radiokommunikation
  • Forbereder til at sejle i Off shore-branchen.

 

HF-Søfart – Høj Niveau.

  • Eleven skal vælge imellem: Fagpakker eller frie valgfag, hvor et af fagene matematik B, Matematik A, Fysik B eller Engelsk A indgår.
  • Giver mulighed for at kunne starte på en længerevarende videregående uddannelse.

 

Hf-søfartsuddannelsen er et samarbejde mellem HF & VUC FYN i Ærø og Marstal Navigationsskole.

Se vores folder her eller se nærmere på hf-søfarts hjemmeside

Det siger kursisterne

"Tager man hf-søfart kan man på én gang sikre sig en fuld hf og realisere drømmen om at komme ud at sejle."

"Jeg startede på hf-søfart, fordi jeg ønskede en gymnasial uddannelse med udfordring og en anderledes hverdag end på et almindeligt gymnasium, og hf-søfart virkede som en god mulighed for at søge nye udfordringer. Dengang havde jeg ingen intentioner om at skulle ud at sejle, men i dag er det helt sikkert den vej jeg går. Om man er "hf-søfarter” ved man ikke før man har prøvet det, men uddannelsen åbner for ekstra døre og muligheder, og man skal ikke nødvendigvis vælge søfarten. Selvom man ikke har planer om at skulle ud og sejle giver det søfartsmæssige, ved uddannelsen, masser af erfaring og nødvendig lærdom som man kan bruge senere i livet." Gorm Rabølle Knudsen, hf-søfart 3. år

"Til sommer kan jeg komme ud at sejle, for da har jeg den uddannelse, der skal til, siger Mads V. Posselt med begejstring i stemmen. – Det har altid været min store fritidsinteresse at sejle. Mine forældre har en god ven, som er gammel styrmand. Han sagde, at hf-søfart var en god uddannelse for mig, hvis jeg gerne ville til søs. Jeg fulgte hans råd og søgte ind på hf-søfart på Ærø. Vi følger undervisningen på VUC Ærø, og på Marstal Navigationsskole, hvor vi bl.a. lærer at sejle med såvel sejlskib som motorskib. Og hvad angår VUC-fagene, så løber der en blå tråd igennem dem.

– Min far arbejder på en havn, og jeg har altid gået og drømt lidt om at komme ud at sejle, siger Rasmus K. Hansen, der er i gang med hf-søfart. Jeg havde på forhånd frygtet VUC-fagene lidt, men det har vist sig at være ubegrundet. Undervisningen er god, så det falder mig ikke svært at lære eksempelvis matematik. Jeg har dog lidt vanskeligere ved sprogfagene. Jeg kan godt lide at bo på Ærø, hvor der er stille og roligt. Fra kollegiet, hvor jeg bor, er der kun tyve meter ned til vandet. Det er jo lækkert."