|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_SVENDBORG

Hf søfart

Hf-Søfart i Svendborg

Hvad er hf-søfart?

Det er for dig, der vil have en gymnasial uddannelse og samtidig forberede dig på en karriere til søs. Hf-søfart er en tre-årig uddannelse, hvor du veksler mellem teori og praksis – og mellem gymnasiale og maritime fag. Med hf-søfart får du både en hel hf-eksamen og første modul af skibsofficers-uddannelsen samt en uddannelse som skibsassistent.

Indhold i uddannelsen

På HF & VUC FYN i Svendborg undervises du i en bred vifte af hf-fag, og du erhverver dig særligt gode kundskaber i dansk, engelsk, matematik og fysik. Samtidig får du på Svendborg Søfartsskole et grundlæggende kendskab til skibet som arbejdsplads, idet du både teoretisk og praktisk arbejder med bl.a. sømandskab, navigation, motorlære og skibsteknik. Også søsikkerhed vægtes højt, og derfor får du tillige en uddannelse som røgdykker.

Hvad kan uddannelsen bruges til?

Hf-søfart giver dig de samme muligheder som andre gymnasiale uddannelser, nemlig adgang til at søge ind på de videregående uddannelser. Men uddannelsen er også et direkte springbræt til skibsofficers-uddannelserne. Med hf-søfart får du et halvt års merit på de videregående søfartsuddannelser og således kommer du godt og hurtigt i gang. Endelig har du med hf-søfart også mulighed for at tage direkte ud at sejle som ubefaren skibsassistent. Svendborg Søfartsskole hjælper dig gerne med at skaffe hyre eller praktikplads i den danske handelsflåde.

Adgangskrav

For at blive optaget på hf-søfart skal du normalt have gennemført mindst 9. klasse med et tilfredsstillende resultat. Du skal desuden gennemgå en særlig lægeundersøgelse for søfarende, som skal dokumentere, at du er 'egnet til skibstjeneste' og 'skikket til udkig'.

Svendborg - et øhav af muligheder

Svendborg er hovedstaden i det sydfynske øhav – og en by med stolte søfartstraditioner. Byen er præget af et levende studiemiljø, hvor de mange maritime uddannelser fylder godt i billedet. I Svendborg finder du derfor også et væld af fritidsaktiviteter inden for såvel kultur som sport. Og så får du jo ikke mindst unikke muligheder for et aktivt friluftsliv til søs.

Tilmelding og yderligere oplysninger hos:

HF & VUC FYN Svendborg Langeland

Viebæltet 5 - 5700 Svendborg - 62 65 66 00 - svendborg@vucfyn.dk

Svendborg Søfartsskole

Overgade 6 - 5700 Svendborg - 62 21 04 84 info@svesoef.dk - www.svesoef.dk.

Hjemmesiden for uddannelsen Hf-søfart i Svendborg:: www.hfsoefart.nu.

Klik her for at læse vores folder om Hf-søfart i Svendborg. Du har også mulighed for at downloade folderen som pdf, når du er kommet ind på siden.

Klik her for at hente et ansøgningsskema

Her kan du hente en printvenlig beskrivelse af vores søfarts-tilbud