|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_ØKONOMI

Støttemuligheder

Støttemuligheder

Statens uddannelsesstøtte (SU)

Hvis du har 23 timer eller mere pr. uge på avu eller hfe, kan du søge SU. Hvis du har hjemmeboende barn/børn under 7 år, kan du nøjes med 17 timer pr. uge.

Du skal selv søge SU elektronisk. Klik her for at læse mere om SU

Søg igen, hvis du skifter uddannelse eller uddannelsessted

Skifter du uddannelse eller uddannelsessted, skal du selv huske at søge SU og eventuelt SU-lån (og andre tillægsydelser) i minSU igen. Din SU overføres ikke automatisk, da den er givet specifikt til den uddannelse på det uddannelsessted, du har søgt til.

Hf2 og hf-søfart

Når du er optaget, kan du gennem skolens kontor søge om SU. Er du endnu ikke fyldt 18 år, kan støtten dog tidligst gives fra udgangen af det kvartal, hvor du fylder 18 år. Kursister, der er under 18 år, modtager en særlig ydelse - læs mere her

GS

De komprimerede GS-forløb giver ret til at modtage SU. Som hovedregel gælder at et:

  • 0->C forløb giver 1 måneds SU
  • C->B og B->A forløb giver 2 måneders SU
  • 0->B og C->A forløb giver 3 måneders SU

 

Der gives max. 3 måneders SU i et semester. 

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

SVU er støtte til de 25-60 årige i arbejde, der tager en voksenuddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau. Klik her for at læse mere om SVU eller besøg SVU's hjemmeside: www.svu.dk

TILSKUD til transport

Er du kursist på VUC, kan du bestille et Ungdomskort, som giver dig mulighed for at rejse til nedsat takst med tog og bus på hele Fyn og Langeland.

Tilskud til deltagerbetaling

Se mere her