|  log ind  |  faq  |  a-z  |

LEFT_NYBORG

Hf for talblinde

Hf for talblinde

På hf for talblinde kan du tage en adgangsgivende eksamen, som gennemføres med særlig støtte.
Forløbet er planlagt som en fuld enkeltfags-hf over 3 år. Du kan dog afslutte en fuld enkeltfags-hf efter 2 år.

KENDETEGN VED TALBLINDHED/DYSKALKULI

Mennesker med talblindhed har det svært med dagligdagens matematik og de har problemer med matematik i skolen. Man regner med, at mellem 3 og 6 procent af befolkningen lider af talblindhed. Dette svarer nogenlunde til udbredelsen af ordblindhed.

Mennesker med talblindhed kan konkret have store problemer med at:

 • kunne aflæse klokken på et analogt ur
 • læse en køreplan
 • kende forskel på et 3-tal og et 5-tal samt
 • tælle til mere end 67
 • skrive et telefonnummer
 • huske og notere et CPR.nr.
 • nævne 6 cifrede tal som f.eks. 346739
 • læse en bon fra indkøb i dagligvarebutikken
 • læse decimale beløb, fx 53,50 kr.
 • skelne mellem højre og venstre
 • problemer i forbindelse med tidsfornemmelse. Personerne har meget svært ved at planlægge og disponere tiden til forskellige gøremål.

 

Hvem kan være med?

For at blive optaget skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse mindst et år inden, du søger om optagelse. Du skal normalt have fulgt undervisning på det nærmeste underliggende niveau - eller have faglige kvalifikationer, som skolen skønner tilstrækkelige. 
Vi tester, om du er talblind og støtte-undervisningen tager udgangspunkt i dine behov. I første omgang laver vi en kortere screeningstest. Derefter tester vi de personer, som viser sig at have store problemer, med en dyberegående test.

Hvad tilbyder vi?

 • En hel hf-uddannelse som giver adgang til videre­gående uddannelser
 • Støttetimer på et hold for talblinde
 • Mulighed for ekstra eksamenstid
 • Temadage

 

Ansøgning

Du kan søge om optagelse helt frem til studiestart i august.

Økonomi

Støttetimerne i forløbet er gratis. Der er deltagerbetaling for de almindelige fag.

INFORMATION

Vicki Kjærsgaard Hnida
FVU- og Ordblindekonsulent
e-mail: vic@vucfyn.dk
tlf. 24 94 85 35

Tilmelding 

Ring 62656660 eller book tid hos en vejleder.

Statens Uddannelsesstøtte - SU

Du kan få SU, hvis du er over 18 år.

Hent folderen om hf for talblinde her